آزادراه‌های در آستانه افتتاح

 

 • آزادراه تهران - شمال (قطعه یک)
 • آزادراه قزوین - رشت
 • آزادراه تهران - پردیس
 • آزادراه قم - کاشان
 • آزادراه کاشان - نطنز - اصفهان
 • آزادراه ساوه - سلفچگان
 • آزادراه کنارگذر شمالی مشهد
 • آزادراه باغچه - مشهد
 • آزادراه زنجان - تبریز
آزادراه‌های تحت پوشش

 

 • آزادراه تهران - قم
 • آزادراه تهران - ساوه
 • آزادراه کرج - قزوین
 • آزادراه قزوین - زنجان
 • آزادراه همت - کرج
 • آزادراه بندرعباس - بندر شهید رجایی
 • آزادراه ارومیه - تبریز (قطعه 4)
 • آزادراه شرق سپاهان

آنـی‌رو؛ پـرداخـت الکــترونیکـی عــوارض آزادراهــی

دیگر نیازی به کاهش سرعت یا توقف برای پرداخت عوارض آزادراهی نیست! خودروهای ترددکننده در آزادراه‌های کشور از طریق سامانه آنی‌رو به‌طور خودکار شناسایی می‌شوند و مبلغ عوارض با روش‌های متنوعی قبل، حین یا بعد از تردد قابل پرداخت است.

پرداخت الکترونیکی

خدمت آنی‌رو بستر پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در کشور را فراهم کرده است.

بی‌توقف تا مقصد

 با این روش مردم عزیز می‌توانند بدون نیاز به توقف، تا مقصد خود با حداکثر سرعت مجاز برانند.

حذف ایستگاه‌های عوارضی

در خدمت آنی‌رو ایستگاه‌های عوارضی فعلی حذف شده و مسیر تردد در آزادراه‌های کشور کاملا باز خواهد بود.

پست الکترونیکی

1531@aaniro.com

سامانه پیامکی

۱۰۰۰۰۱۵۳۱

مرکز تماس

۱۵۳۱

۵۳۱ ۶۸ ۶۳۴  ۰۲۱